Dla kierowcy,  Dla spedytora,  Prawo transportowe

Pauza 45h w kabinie ciężarówki

Temat odbierania pauzy 45h przez kierowcę w kabinie auta jest nadal dość kontrowersyjny. Część osób uważa, że długa pauza ma być w domu i koniec kropka, inni chcąc jeździć np. w systemie 3na1 lub 4na1 nie mają problemu ze spędzaniem długiej pauzy w aucie. A co na to prawo?


Obecnie można jasno stwierdzić, że każdy nocleg kierowcy w trasie trwający co najmniej 45 godzin, odebrany w kabinie w większości krajów UE jest obarczony ryzykiem uzyskania kary.
Francja- jako pierwsza wprowadziła to ograniczenie w 2014 r. Od tamtej pory wysokość kary i sposób kontroli ewaluował – obecnie najwyższy próg kary to 30 tys € lub do roku pozbawienia wolności dla przedsiębiorcy – jednak w praktyce zazwyczaj jest to kara 2000-4000 €
Jakie patenty stosują kierowcy?

 • przerywanie pauzy – jeśli kontrola wstecz wykazała, że pauza może być skrócona – wówczas ok, ale jeśli należało zrobić 45tkę – wówczas nakładano karę 2000€ za skrócenie pauzy
  -wyciąganie karty i „symulowanie” braku pobytu w aucie
 • „ucieczka” na pauzę do innego kraju
  Początkowo te patenty pomagały uniknąć kary, ale z czasem Francuzi zaczęli wymagać kwitu z hotelu. Taka praktyka służb jest NIEZGODNA z przepisami – oznacza to, że kierowca może zostać ukarany tylko jeśli został złapany na „gorącym uczynku”.
  ALE kontrolerzy mimo wszystko nakładają kary tłumacząc, że jest to KAUCJA na poczet ewentualnej kary w przypadku, gdy przedsiębiorca nie uwiarygodni, że kierowca spędzał pauzę poza kabiną.
  Z czasem inne państwa również wprowadziły podobne zakazy – Belgia (1800€ kary), Niemcy( 500€ dla kierowcy i 1500€ dla firmy), Holandia, Włochy,Hiszpania, Wlk Brytania( zakaz tylko jeśli ciężarówka zaparkowana jest w niedozwolonym miejscu)
  Rozpoczęto kontrolowanie nie tylko pauzy obecnie kręconej ale także pauz odbieranych 28 dni wstecz – przedsiębiorcy wg danych OCRK otrzymywali kary za wcześniejsze długie pauzy, jeśli nie udokumentowali faktu, że pauza była poza kabiną.
  Jak więc postępować?
  Analizując praktykę kontrolną dwóch głównych państw tj.Francji i Niemiec należy uznać, że odbieranie długiej pauzy w kabinie wiąże się z wysoką karą, a co za tym idzie najbezpieczniejszym wyjściem jest obieranie pauzy w hotelu (i posiadanie kwitu przed 28 dni – w celu uniknięcia nałożenia KAUCJI na poczet kary) lub w domu. ZAWSZE należy wyjmować kartę z tachografu na czas długiej pauzy, aby uniknąć domysłów ze strony kontrolującego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *