• Węgry – obowiązkowe zgłaszanie przewozów

  Nowy rok, nowe wymagania. Czasami mam wrażenie, że przewoźnik najlepiej, żeby miał zatrudnioną przynajmniej jedną dodatkową osobę na etacie. Taką, która będzie na bieżąco ogarniać coraz to nowe wymagania rządów państw, do których ktoś zlecił mu przewieść towar. Bo czasami nie ma miesiąca, żeby nie było kolejnych obowiązków nakładanych na przewoźnika. Kończy się to jedną wielką biurokracją, w której coraz mniej czasu na szukanie klientów i dobrych współprac. Do czego ma to prowadzić? Ale ok, skończmy narzekanie, a skupmy się na temacie. Czyli co tym razem musi zrobić przewoźnik, chcąc wjechać do Węgier – dokonać zgłoszenia przewozu.

 • Brexit – najważniejsze informacje dla branży TSL

  Mimo, że od dawna było wiadomo, że Wielka Brytania z początkiem 2021 r. opuści Unię Europejską, do wielu dopiero teraz dotarło co, tak naprawdę to oznacza.

  Brexit, bo o nim mowa, to umowa na mocy której Wielka Brytania przestała być członkiem UE, a co za tym idzie, stała się państwem trzecim dla pozostałych krajów członkowskich. Jak wiemy, bycie członkiem UE wiąże się z wieloma przywilejami i ułatwieniami związanymi z przepływem ludzi i towarów. Opuszczenie Unii przez UK sprawiło, że wiele z tych przywilejów zostało wyłączonych. Główną zmianą jest przywrócenie granicy pomiędzy UE a Wielką Brytanią, a co za tym idzie, formalności celnych.

 • Jazda na magnesie? Druga karta? Czy warto ryzykować?

  karta kierowcy

  Czas pracy kierowcy to reguły, które obowiązują kierowców zawodowych, a ich przestrzeganie jest bardzo skrupulatnie kontrolowane, zarówno przez pracodawców jak i służby zewnętrzne np. ITD. Standardowe 9 godzin jazdy ( 10 h dwa razy w tygodniu) wg ustawodawcy jest maksymalnym czasem jazdy, a jego przekroczenie może wiązać się z konsekwencjami finansowymi i prawnymi. Wydawać by się mogło, że faktycznie te 9 h, czy czasami 10 h to wystarczy. Zazwyczaj pracujemy w systemie 8-godzinnym i mamy dosyć, więc ta godzina czy dwie więcej wydaje się nam katorgą :). Kierowcy zawodowi zamiast 40 h tygodniowo, czasami pracują nawet 56 h.

 • Pakiet Mobilności – skrót informacji

  Pewnie wielu z Was słyszało o Pakiecie Mobilności – ale czy wszyscy wiemy o co konkretnie chodzi?

  Zaczynając od definicji – Pakiet Mobilności to najprościej mówiąc zbiór określonych rozwiązań i przepisów prawnych, mających na celu uregulowanie kwestii międzynarodowego transportu drogowego świadczonego na terenie krajów wspólnoty.  W teorii Pakiet ma na celu wyrównanie szans na rynku TSL, zapewnienie bezpieczeństwa i sprawiedliwości społecznej.

 • Ja tego nie rozładuję!

  wózek widłowy

  Myślę, że większość z Was, spedytorów, słyszało takie słowa od kierowcy, który na załadunku lub rozładunku dostał paleciak i informację, że ma sobie sam załadować/rozładować towar.

  Pewnie wielu z Was, kierowców, takie słowa wypowiedziało w kierunku swoich spedytorów lub szefów.

  Ale zacznijmy od początku.

 • Zatory płatnicze – zmora wielu firm w branży transportowej

  1 stycznia 2020 roku weszła w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

  Co to jest zator płatniczy?

  To sytuacja, która powstaje w wyniku nieopłacania w terminie faktur przez dłużników. Firma, która wykonuje usługę, oczekuje uczciwej zapłaty w określonym w umowie terminie. Niestety w Polsce, zgodnie z prawem, można ustalać maksymalny termin na zapłatę za fakturę do 60 dni od dnia doręczenia faktury.  Sam ten okres jest już bardzo długi, zaś kiedy dojdzie do tego opóźnienie, może się okazać, że zaczyna nam brakować gotówki na prowadzenie firmy. Przeterminowane należności uderzają częściej w małe i średnie przedsiębiorstwa, aniżeli w duże. Wskazuje się bowiem na fakt, że im mniejsze przedsiębiorstwo, tym udział kosztów związanych z zatorami płatniczymi w całkowitych kosztach działalności jest większy.

 • Dyskryminacja płciowa w branży transportowej – czy ten problem istnieje?

  Dyskryminacja płciowa– te dwa słowa potrafią wzbudzić więcej emocji niż pytanie na kogo głosowałeś w wyborach parlamentarnych. Najczęściej pojęcie to występuje w odniesieniu do kobiet. Dlaczego tak jest? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Na potrzeby tego posta chciałabym skupić się na kwestii dyskryminacji kobiet w branży transportowej. Myślę, że znaczna część osób zgodzi się ze mną, że w branży TSL prym wiodą mężczyźni. Z danych z 2018 r. wynika, że kobiety stanowią około 22% pracowników. Czy to wynika z faktu, że kobiety nie są uważane za odpowiednich pracowników? A może kobiety po prostu nie chcą pracować w zawodzie kierowcy czy spedytora/logistyka? Z pewnością ten rozkład sił znacząco różni się jeśli chodzi o pracę „za biurkiem” a pracę „za kółkiem”. Spedytorek jest dużo więcej niż kobiet jeżdżących ciężarówkami, co nie zmienia faktu, że rośnie liczba kobiet- kierowców.