Prawo transportowe

 • Zatory płatnicze – zmora wielu firm w branży transportowej

  1 stycznia 2020 roku weszła w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

  Co to jest zator płatniczy?

  To sytuacja, która powstaje w wyniku nieopłacania w terminie faktur przez dłużników. Firma, która wykonuje usługę, oczekuje uczciwej zapłaty w określonym w umowie terminie. Niestety w Polsce, zgodnie z prawem, można ustalać maksymalny termin na zapłatę za fakturę do 60 dni od dnia doręczenia faktury.  Sam ten okres jest już bardzo długi, zaś kiedy dojdzie do tego opóźnienie, może się okazać, że zaczyna nam brakować gotówki na prowadzenie firmy. Przeterminowane należności uderzają częściej w małe i średnie przedsiębiorstwa, aniżeli w duże. Wskazuje się bowiem na fakt, że im mniejsze przedsiębiorstwo, tym udział kosztów związanych z zatorami płatniczymi w całkowitych kosztach działalności jest większy.

 • Dyskryminacja płciowa w branży transportowej – czy ten problem istnieje?

  Dyskryminacja płciowa– te dwa słowa potrafią wzbudzić więcej emocji niż pytanie na kogo głosowałeś w wyborach parlamentarnych. Najczęściej pojęcie to występuje w odniesieniu do kobiet. Dlaczego tak jest? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Na potrzeby tego posta chciałabym skupić się na kwestii dyskryminacji kobiet w branży transportowej. Myślę, że znaczna część osób zgodzi się ze mną, że w branży TSL prym wiodą mężczyźni. Z danych z 2018 r. wynika, że kobiety stanowią około 22% pracowników. Czy to wynika z faktu, że kobiety nie są uważane za odpowiednich pracowników? A może kobiety po prostu nie chcą pracować w zawodzie kierowcy czy spedytora/logistyka? Z pewnością ten rozkład sił znacząco różni się jeśli chodzi o pracę „za biurkiem” a pracę „za kółkiem”. Spedytorek jest dużo więcej niż kobiet jeżdżących ciężarówkami, co nie zmienia faktu, że rośnie liczba kobiet- kierowców.

 • Myto czeskie – skrót informacji

  Pewnie wielu z Was już wie, ale myślę że warto przypomnieć, że 1 grudnia 2019 r. uruchomiono nowy system poboru opłat drogowych w Czechach – wybrano nowego operatora oraz zastosowano zupełnie nową technologię, dzięki której nie będzie konieczny przejazd przez bramkę, aby mogło naliczyć opłatę. Oznacza to, że przy budowie kolejnych płatnych odcinków dróg bramki będą zbędne.